Ne Arıyorsunuz ?
  • Görüşme Saatleri : 09:00 - 21:00

Bireysel Danışmanlık Nedir?

Bazı insanlar karşılaştıkları zorluklar ile başa çıkabilirken bazı insanlar için bu durum çok güç olabilir. Bu durum kişinin günlük yaşamını etkiler bir hale gelir. Bireyin evliliğinde, okul yaşamında, iş hayatında ,arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda kişinin psikolojik yardım diğer bir deyişle bireysel danışmanlık gereksinimi artabilir.

Bireysel danışmanlık konusunda danışmaya gelen kişiler alanında uzman psikolog/psikiyatrist ile birebir görüşme sağlar. Kısaca terapi odasında tek bir tane danışan ve bir tane terapist vardır.  Terapi sürecinde bireyin yaşamında ortaya çıkan problemlerin  kaynağına inilip bir farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır bunun yanında bireyin hayatında bu durumun kalıcı bir hal almaması için problemler üzerinde ayrıntılı bir şekilde görüşülmektedir.

Bireyin bir terapi sürecine başlaması kimi zaman zor olabilmektedir. Ancak unutulmaması gerekir ki; terapi insanın yaşam kalitesini arttırmaya yarayan ve kişinin farkındalık kazanmasını sağlayan bireyin iç dünyasını keşfetmeye başladığı bir yolculuktur.

Terapistin bireysel danışmanlıktaki görevi; bireyin problemlerine çözüm yolu getirebilmesini, bir olaya farklı açılardan  bakabilmesini ve sorunları daha iyi bir şekilde  tanımlayabilmesini sağlamak ve bu becerileri danışana kazandırmaktır.

Kaygı

Kişilik Bozukluğu

İlişki Sorunları

Bireysel Danışmanlıkta Ele Alınan Konular

-Fobiler (özgül fobi)
-OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)
-Kaygı (Anksiyete Bozuklukları-Yaygın Kaygı Bozukluğu-Sosyal Kaygı)
-Panik Bozukluk
-Depresyon
-Dürtü Kontrol Bozuklukları
- Yeme Bozuklukları
- İlişki Sorunları
-Travma Sonrası Stres Bozukluğu
-Özgüven sorunu
-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
-Uyku Bozuklukları
-Kayıp ve Yas süreci
-Bağımlı Kişilik Bozukluğu
-Narsistik Kişilik Bozukluğu
-Borderline Kişilik Bozukluğu
-Paranoid Kişilik Bozukluğu
-Şizoid Kişilik Bozukluğu
-Antisosyal Kişilik Bozukluğu
-Somatoform Bozukluklar (Ağrı Bozuklukları)
-Bipolar Bozukluk
-Beden Dismorfik Bozukluğu
-Madde Bağımlılığı
-Hamilelikte depresyon

Call Now Button