Ne Arıyorsunuz ?
  • Görüşme Saatleri : 09:00 - 21:00

Oyun terapisi nedir?

Oyun terapisi çocuğun oyun ve oyuncaklar yoluyla kendi ihtiyaçlarını ifade etme şeklidir. Oyun terapisinde amaç çocuğun duygu, düşünce, sosyal ve bilişsel becerilerini oyun yardımı ile ortaya çıkarma sürecidir. Oyun terapistinin seanstaki görevi, oyun odasında çocuğun konuştuğu oyun diline eşlik etmektir. Çocuklar yetişkinler gibi duygu ve düşüncelerini konuşarak ifade edemezler. Bu yüzden oyun çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için en iyi araçtır. 2-11 yaş arasındaki çocuklar için uygundur.

Oyun terapi çeşitleri nelerdir?

Birden fazla oyun terapi ekolü vardır. Oyunun oynandığı yer, terapistin yaklaşımı, oyun terapisinde tercih edilen oyuncaklar terapistin uzman olduğu ekole göre değişkenlik göstermektedir.

Filial Terapi
Psikodinamik Oyun Terapisi
Theraplay Oyun Terapisi
Kum Terapisi
Kukla Terapisi
Gelişimsel Oyun Terapi
Deneyimsel Oyun Terapi
Çocuk Merkezli Oyun Terapi
Adlerian Oyun Terapi
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

oyun terapisi nedir

Oyun Terapisi ile Çözülmesi Beklenen Problemler

Alt Islatma

Kaka Tutma

Özgüven Problemleri

Kardeş Kıskançlığı

Travma

Boşanma

Aile içi Sıkıntılar

Akran Zorbalığı

DEHB

Ders Çalışma Problemi

Korkular

Yeme Bozukluğu

Tırnak Yeme

Yalan Söyleme

Yas

Fobiler

Sosyalleşme Problemleri

Okula Uyum

Parmak Emme

Call Now Button