Ne Arıyorsunuz ?
  • Görüşme Saatleri : 09:00 - 21:00

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

İlk Seans Görüşmesi

Psikolog ilk seansında, danışanı tanımak ve danışanın problemini anlamak için danışandan ayrıntılı bilgi alır. İlk seansın sonuna doğru terapist danışana seansların nasıl ilerleyeceğini, seansların içeriğini, seans sıklığını ve kurallarını anlatır. Terapist gerekli gördüğü takdirde danışana bazı testler uygulayarak danışanın problemini daha kapsamlı araştırabilir.

Seans Süreleri

Seans süreleri çocuk terapileri için 45 dakika ancak aile görüşmeleri için 60 dakika sürmektedir. Yetişkin terapileri için seans süremiz 45-50 dakika civarındadır.

Ücretlendirme

Seans ücretleri ve seans süreleri çocuk-ergen-yetişkin terapisine göre çeşitlilik göstermektedir.

Seansa Gecikme Durumu

Randevusu olan kişinin seanslara 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Yaşanacak olası bir gecikme durumunda kişinin gecikme süresine göre seansa başlanır. Kişi eğer geç kaldığı için seansa başlamak istemezse başka bir güne randevusu ayarlanır ve her iki durumda da kişinin seans ücretleri tam olarak alınır.

Seansın İptali Durumu

Seans iptali için bir gün öncesinde en geç saat 17:00 ‘a kadar iletişime geçerseniz seans iptali yapılmaktadır. İptal edilmeyen seansların ücretleri psikoterapi genel ilkeleri doğrultusunda seans gününde ya da bir sonraki seansta tarafınızdan talep edilir.

Gizlilik

Psikolog, seans boyunca hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

(a) Psikolog hizmet verdiği kişi ve kurumlara gizlilikle ilgili sınırları belirtir. Psikolojik faaliyetler sonucunda toplanan bilgilerin ileride ne şekilde kullanılabileceğini bildirir.

(b) Gizliliğin sınırları, koşulların uygun ya da olası olmadığı durumlar dışında mesleki ilişkinin başında açıklanır.

psikosanat danışmanlık merkezi

Sık Sorulan Sorular

Sorunuz Var Mı ?

Aşağıda sık sorulan soruların bazılarının yanıtlarını bulacaksınız. Bana sıklıkla gelen soruları ve cevaplarını aşağıya ekledim.

1. Psikoterapi ne zaman uygulanır?

Yaşanılan bu süreç kişinin yaşamını, iş hayatını, özel hayatını rahatsız edici düzeyde etkilemeye başladığında ayrıca kişi kendine zarar verme davranışlarında ya da düşüncelerinde bulunduğunda terapi desteği alması gerekir.

2. Seans süresi kaç dakikadır?

Oyun terapisinde seans süresi 45 dakika iken yetişkin ve ergen terapisinde bu süre 50-55 dakika arasında değişmektedir.

3. Psikolog tanı koyabilir mi?

Psikologlar tanı yetkisine sahip değilken klinik psikologlar özel eğitimden geçerek terapi çeşitleri konusunda tecrübe kazandıklarından ve psikiyatristlerle iş birliği içerisinde olduklarından dolayı psikoterapi yapabilmektedirler.

4. Psikolog ilaç verir mi?

Tıp doktorları (psikiyatristler) ilaç yazma yetkisine sahiptir. Ancak psikologlar tıp doktoru olmadıkları için ilaç yazma yetkileri yoktur.

5. Psikolog hangi hastalıklara bakar?

Psikologlar; Anksiyete (kaygı) bozuklukları, depresyon, alkol ve uyuşturucu kullanımı, bağımlılık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sosyal fobi, obsesif ve kompulsif bozukluk, yeme bozukluğu, uyku bozuklukları, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan problemler, duygu-durum bozuklukları, psikoz, kişilik bozuklukları, okul kaygısı, uyum problemleri ve fobiler gibi rahatsızlıklar ile ilgilenmektedir.

6. Online Terapiden verim alabilir miyim?

Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında geleneksek terapi kadar online terapinin de etkili olduğu bulunmuştur. Bu sebeple aynı şekilde verim elde edilecektir.

7. Yetişkin terapisi kaç seans sürer?

Terapinin süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir. Çünkü herkesin problemi kişiye özeldir. Kişinin problemi çözmeye hazır ve istekli olması önemlidir. Ancak bilimsel verilere bakacak olursak; Bilişsel Davranışçı Terapi ile tedavi edilen kişilerin ortalama 10-20 seanstan sonra kendilerini daha iyi hissettikleri gözlemlenmiştir.

8. Oyun Terapisi kaç yaş aralığına uygulanmaktadır?

Oyun terapisi 2-11 yaş arasındaki gruplar için uygundur. Çocuğun oyun oynama çağı 2 yaş itibariyle başlamaktadır.

9. Ergen terapi kaç yaş aralığında yapılır?

Ergen terapisi 12-18 yaş arasında tercih edilmektedir.

10. Psikologa gidilince sicile işlenir mi?

Psikiyatriste ve psikoloğa gitmek sicile işlememektedir.

11. En yaygın kullanılan terapi yöntemleri nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, Emdr, Varoluşçu Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Rasyonel Duygucu Terapi, Mindfulness, Çözüm Odaklı Terapi, Psikodinamik Terapi ,Dışavurumcu Sanat Terapidir.

Call Now Button